F77ada06 7dfa 4388 b2d3 e91fbc184bcd

Investointi kasvuun kannattaa

Suomalaiset yritykset tarvitsevat kasvua menestyäkseen tulevaisuudessa. Pankki voi tarjota monenlaista apua yritysten investoidessa ja hakiessa kasvua.

Yritykset odottavat Aktian yritysasiakasliiketoiminnan johtajan Irma Gillberg-Hjeltin mukaan pankeista keskustelukumppania isoja strategisia päätöksiä tehtäessä. Toisaalta pankeilta odotetaan yhä enemmän myös haastamista ja sparrausta.

Keskustelukumppanin ja sparraajan tarve korostuu, mitä monimutkaisemmaksi maailma menee. Toisaalta monet omistajat ja toimitusjohtajat saattavat kokea, että heillä ei ole kovin paljon tahoja, joiden kanssa käydä avointa keskustelua.

”Kun keskustelemme yritysten kanssa, niin pelko siitä kannattaako investointi on aika iso. Totta kai kun tekee isoja investointipäätöksiä, pitää olla varma siitä, että tämä kannattaa. Ne ovatkin keskusteluja, joissa olemme mielellämme mukana”, Gillberg- Hjelt sanoo.

“Pankeilla on intressi tukea menestyvää ja kasvuhakuista liiketoimintaa Suomessa.“

Nykytilanteeseen tyytyminen on riski

Gillberg-Hjelt on huolissaan siitä, että Suomen bruttokansantuotteesta yritysten investointien osuus on pieni, ja ero Ruotsiin on kasvanut historiallisen suureksi. Investointien vähyys on huolestuttava, jos katsotaan tulevaisuuden kasvua. Erityisen hankalaksi tilanteen tekee se, että suomalaiset yritykset investoivat paljon seiniin eli rakentamiseen, vaikka muut investoinnit ovat niitä, jotka luovat kasvua.

Gillberg-Hjeltin kokemuksen mukaan moni suomalaisyritys on turhan tyytyväinen nykytilanteeseen eikä edes hae kasvua. Siinä piilee kuitenkin suuri riski, sillä jos toimialalla tapahtuu muutoksia, kasvuhaluton yritys taantuu helposti.

”Uskallus on todella tärkeää investointien taustalla. Haluamme haastaa yrityksiä olemaan kunnianhimoisia. Se on tärkeää Suomenkin kannalta ja haluamme olla mukana kasvutarinassa.”

Järkeviin kasvuhankkeisiin saa rahoitusta

Usein näkee väitteitä siitä, että rahoituksen saaminen olisi esteenä suomalaisten yritysten kasvulle. Gillberg-Hjelt kuitenkin vakuuttaa, että järkeviin kasvuhankkeisiin rahoitusta löytyy. Yrityksille tehdyissä kyselyissäkin rahoituksen puute arvioidaan hyvin pieneksi ongelmaksi, suurin ongelma kyselyn mukaan on osaavan henkilöstön puute.

”Jos yrityksellä on kasvuhaluja, niin erittäin harvoin käy niin, että rahoitusta ei löydy. Pankeilla on intressi tukea menestyvää ja kasvuhakuista liiketoimintaa Suomessa”, Gillberg- Hjelt painottaa.

Rahoituksen lisäksi pankit ovat mukana yrityksen arjessa monella muullakin tavalla. Maksuliikenne ja kassanhallintaratkaisut ovat totta kai olennaista palvelua, mutta entistä enemmän pankki on mukana myös riskien kartoittamisessa ja niihin varautumisessa.

”Riskit, liittyivät ne sitten tuontiin, vientiin tai avainhenkilöiden riskeihin tai muuhun yritystoimintaan, ovat usein sellaisia, joita yrityksen ei ole helppo nähdä itse. Meiltä odotetaan, että tunnemme asiakkaan, ja se syntyy keskustelujen kautta”, Gillberg-Hjelt sanoo.

Yllä olevassa kuvassa: Irma Gillberg-Hjelt toivoo, että suomalaiset yritykset uskaltaisivat investoida ja panostaa kasvuun. Se on tärkeää sekä yritysten menestymisen että Suomen kilpailukyvyn kannalta

aktia.fi/yritysasiakkaat

Mainos