144c688f 8fc9 4a2c 99b2 963c77439410

Taistellaan ilmastonmuutosta vastaan

Suomalaisesta insinööriosaamisesta syntynyt Savosolar valmistaa maailman tehokkaimpia aurinkolämpökeräimiä. Parhailla aurinkolämpöjärjestelmillä saavutetaan todella alhainen energiantuottokustannus täysin ilman päästöjä.

M

aailma menee kiistatta kohti uusiutuvia energiamuotoja. Monien energiamuotojen potentiaali tunnetaan, mutta tehokkuusaste on tuottanut haasteita. Teknologian kehittyminen, tuotannon lisääntyminen ja uudenlainen ymmärrys tekevät aurinkoenergiasta entistä kilpailukykyisempää.

”Energiantuotanto moninaistuu kovaa vauhtia. Enää ei ajatella yhtä suurta voimalaa, vaan halutaan hajauttaa energiantuotantoa. Aurinkoenergia on nykyisessä tilanteessa todella kilpailukykyinen vaihtoehto myös päästöttömyytensä vuoksi”, kertoo Savosolarin toimitusjohtaja Jari Varjotie.

Yrityksen patentoitu ja huippuunsa kehitetty aurinkokeräintekniikka mahdollistaa maailman tehokkaimpien aurinkolämpö- ratkaisujen rakentamisen. ”Me pystymme tarjoamaan parhaan energiantuottokustannuksen teknologisen osaamisemme takia. Teemme jatkuvaa kehitystyötä yhdessä kumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa”, avaa Varjotie.

Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa luo mahdollisuuksia uusien innovaatioiden syntymiseen, samalla kun asiakas saa kump- panin, joka on tukena projektin kaikissa vaiheissa.

”Pärjäämme kansainvälisten suuryhtiöiden kanssa kilpailutuksissa, sillä olemme korostaneet paikallisten kumppanien roo- lia järjestelmien toteuttamisessa. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan ympäristölliset tavoitteensa mahdollisimman kustannustehokkaasti huomioiden myös välilliset vaikutukset.”

Keräimet ovat usein lähellä ihmisiä, joten myös visuaalisuudella on väliä. ”Meidän keräimet ovat kauniita, vaikka toki tämä voi olla hieman insinöörimäinen näkökulma”, naurahtaa Varjotie.

Savosolar on herättänyt huomiota myös sijoittajien parissa. ”Meillä on oman alamme johtava teknologia, tuemme paikallista taloutta käyttämällä kumppaneita ja teem- me järjestelmiä, joilla asiakkaamme voittavat – tämä on toimiva kokonaiskonsepti. Uusiutuva energia on tulevaisuus, ja siksi se on myös kiinnostava sijoituskohde. Tapahtuu maailmassa mitä tahansa, niin lopulta kaikki kulkevat kohti uusiutuvia energiamuotoja.”


Savosolar

  • Suurten aurinkolämpöjärjestelmien kysyntä kasvaa nopeasti kaikkialla Euroopassa.
  • Savosolar haluaa olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkoenergiajärjestelmien toimittajaksi maailmanlaajuisesti vuoteen 2020 mennessä.
  • Yhtiö keskittyy erityisesti aloille, joilla on suuri kasvupotentiaali. Tällaisia aloja ovat muun muassa kaukolämpömarkkinat sekä prosessilämmön teolliset järjestelmät.
  • www.savosolar.com

    Mainos