C1bcab3d 670b 419f bdfa 8e9a08b4b4a8

Positiivinen asenne vie kohti tavoitteita

Organisaatioissa puhutaan paljon ihmisläheisestä ja holistisesta tavasta käsittää henkilöstö ja asiakkaat, mutta todellisuudessa tunneälyn ja asenteen merkitys usein unohdetaan.

J

okainen yritys haluaa saavuttaa tavoitteensa, mutta keinot tähän ovat usein hukassa. Asenteen ja käytöksen muuttaminen positiivisempaan suuntaan vie lopulta koko yritystä kestävän menestyksen tielle.

”Ihmistä tulee aina johtaa yksilönä, sillä kaikki muutos lähtee ihmisestä itsestään. Kyse on pitkälti oman potentiaalin ymmärtämisestä ja yksilöllisten voimavarojen tunnistamisesta. Esimiesten tulee käsittää, että he toimivat aina peilinä ja roolimallina henkilöstölleen”, muistuttaa Gustav Käserin toimitusjohtaja Ari Konkka.

Gustav Käser on yksiä maailman vanhimpia valmennustaloja. Sveitsiläisestä tarkkuudesta syntyneen valmennustalon filosofian lähtökohtana on kokonaisvaltainen ihmiskuva. Valmennukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan, mutta kokemus on opettanut, minkälaisilla asioilla saadaan oikeasti näkyviä tuloksia.

”Me tiedämme kokemuksesta sen minkä monet tutkimukset ovat nyt osoittaneet toteen. Positiivinen asenne ja pitkäjänteinen itsensä kehittäminen tuovat parhaat tulokset, olkoon kyse myynnin, johtamisen tai minkä tahansa asian parantamisesta.”

Gustav Käserin valmennuksen jälkeen jokaisella osallistuneella on työkalut kehittää kykyjään ja hyödyntää vahvuuksiaan kaikkien parhaaksi. “Me uskallamme oikeasti vaatia valmennettavilta panostamista, sillä ilman ponnisteluja ei tule tuloksia. Valmennukset ovat aikaa vievää työtä, koska kyse on juuri ajatustavan, asenteen ja toimintatapojen muutoksesta”, avaa Konkka.

Sveitsiläistä valmennustaloa sitovat tiukat laatukriteerit niin valmennuksien kuin valmentajien suhteen. Tärkeintä ovat kuitenkin tulokset. Nykyisin Gustav Käser toimii 35 maassa, ja valmennuksia toteutetaan 25 eri kielellä.

”Elämä on ikuista oppimista. Se joka luulee olevansa jotain, on lakannut tulemasta joksikin”, päättää Konkka.

www.gustavkaeser.com

Mainos