19ca19c4 0275 49e1 959b 852fe04dddfd

Järkevillä it-ratkaisuilla tehoa kauppaketjun toimintaan

Itsenäisten kauppiaiden perustama M-päivittäistavaraketju on kasvanut reilussa kymmenessä vuodessa yli 70 kauppiaan ketjuksi. Nopeasta kasvusta huolimatta ketjun organisaatio on onnistuttu pitämään kapeana ja ketteränä.

”T

ehokkuus on saavutettu järkevillä IT-ratkaisuilla, jotka antavat ketjuhallinnolle aikaa keskittyä tärkeisiin ihmistyötä vaativiin toimiin, kuten ketjutason neuvotteluihin ja myymälöiden työn kehittämiseen”, M-ketjun markkinointipäällikkö Veli-Matti Sirkiä sanoo.

M-ketjulla on käytössään erityisesti ketjuliiketoiminnan tarpeisiin kehitetyt Heralestyökalut. Niiden avulla myymälöiden valikoimia, kampanjoita, sähköisiä tilauksia ja tuotetietoja hallitaan keskitetysti.

SÄÄSTÄÄ SATOJA TYÖTUNTEJA

Kauppiaille keskittäminen merkitsee esimerkiksi sitä, ettei yksittäisen myymälän tarvitse syöttää tietojärjestelmään erikseen oman liikkeensä tuotetietoja. Tieto kulkee automaattisesti myymälöiden ja tavarantoimittajien välillä, vaikka liikkeissä olisi käytössä erilaisia kassajärjestelmiä.

”Herales-työkalujen ansiosta myymälöiltä ja ketjun hallinnolta säästyy joka kuukausi satoja työtunteja”, toteaa M-ketjun tukitoi- minnoista vastaava Ilkka Seppälä.

Ketjunohjaukseen kuuluu myös Herales Oy:n kassajärjestelmätuki SKJ-järjestelmään asennuksineen ja koulutuksineen. Jatkuva luottamuksellinen kehitysyhteistyö pitää työkalut terävinä ja ketjun mukana kehityksessä.

IT-RATKAISUT HELPOTTAVAT TYÖTÄ

Herales Oy:n toimitusjohtaja Eero Kaukolan mukaan ketjunohjaukseen kehitetyt IT-rat- kaisut helpottavat kauppaketjujen ja moni- myymäläkauppiaiden työtä.

”Varsinaiseen myyntityöhön jää enemmän aikaa, kun tietoja ylläpidetään keskitetysti, tilaukset tehdään sähköisesti ja eri järjestelmät integroidaan toisiinsa”, Eero Kaukola sanoo.

Kun tietojärjestelmät sovitetaan yhteen ja otetaan käyttöön ketjun tarpeisiin sopiva raportointi, saadaan tietoa, jonka avulla yksittäisten myymälöiden ja koko ketjun toimintaa voidaan kehittää haluttuun suuntaan.

”Raportit antavat myös luotettavia fakta- tietoja toimittajaneuvotteluihin”, Veli-Matti Sirkiä lisää.

RÄÄTÄLÖINTIÄ TARPEEN MUKAAN

Ketjutoimintaan liittyy aina myös yksilöllisiä tarpeita. Eero Kaukola kertoo, että Heralesratkaisut sisältävät erikokoisten ketjujen ja myymälöiden tarpeisiin luotujen valmiiden ratkaisujen lisäksi työkaluja, jotka voidaan räätälöidä ketjun erityisiin ja muuttuviin tarpeisiin.

”Joustavilla ratkaisuilla työkaluista saadaan osuvia ja tehokkaita”, Kaukola sanoo.

Kun toiminta on tehokasta, säästyy rahaa.

”Kauppiaat arvostavat M-ketjun alhaisia kustannuksia ja tehokkuutta”, toteaa VeliMatti Sirkiä.

www.herales.fi

Mainos