830c3088 e1a7 4ea6 aafc ea790a8d9fd8

Moderni ja toimiva rahoitusratkaisu

Jokaisen yrityksen elinehto on toimiva kassavirta. Ilman sitä hyvätuloksinenkin yritys voi ajautua ongelmiin. Finance Link tukee suomalaisia yrityksiä tarjoamalla joustavia laskurahoitusratkaisuja.

L

askurahoitus on nykyään yleinen tapa rahoittaa yrityksen toimintaa ja sitä hyödyntävät kaikenkokoiset yritykset PK-sektorilta aina suuriin pörssiyhtiöihin asti. Käytännössä laskurahoitus tarkoittaa myyntisaatavien muuttamista heti rahaksi. Yhteistyö luotettavan rahoituskumppanin kanssa myös vapauttaa aikaa yrityksen kannalta tuottavampaan toimintaan, kun kassankiertoon liittyvistä rutiineista ei tarvitse itse huolehtia.

”Olemme toimineet alalla lähes 20 vuotta. Haluamme tehdä asiat helpoksi asiakkaalle. Asiakaskyselyssämme 100 % asiakkaistamme oli valmiita suosittelemaan meitä muille yrit- täjille”, kehuu Finance Linkin toimitusjohtaja Robert Malmström.

Taloustilanteen vaihdellessa rahoitusala etsii erilaisia tapoja toimia, kun pankkien ja yritysten välinen suhde muuttuu. Laskurahoituksen avulla yritykset saavuttavat helposti kilpailuetua ja lisämyyntiä pystyessään myöntämään pidempiä maksuehtoja.

”Ostamme yrityksen myyntilaskut niiden täydestä arvosta, jolloin kassankierto nopeutuu ja maksuvalmius paranee ilman lisälainaa. Laskurahoituksen avulla yritys pystyy ennakoimaan kassavirtojaan, keventämään tasettaan ja nostamaan omavaraisuusastettaan.”

Uusimpia haasteita rahoitusalalla on suurten yritysten korostunut valta-asema tietyillä toimialoilla. Aliurakoitsijat ja pienemmät yhteistyökumppanit jäävät helposti jalkoihin sopimus- ja maksuaikaehdoista sekä rahoitusratkaisuista neuvoteltaessa.

”Negatiivinen suhtautuminen pienempien aliurakoitsijayritysten käyttämiin rahoitus- ratkaisuihin hankaloittaa turhaan PK-sektorin yritysten toimintaa ja hidastaa koko kansantalouden kasvua.”

Laskurahoitus on osa modernia liiketoimintaa. Se on helppo ja joustava tapa hankkia kasvuun tarvittavaa pääomaa. ”Yli puolet asiakkaistamme on A-luokiteltuja yrityksiä, jotka käyttävät rahoitusta juuri kasvun tukemiseksi. ”Kokeile meitä – tässä asiassa olemme Suomen paras!” Malmström päättää.

www.financelink.fi

Mainos