1cdb20bf 8daf 4126 91fe c454f4884c84

Myönteinen muutos – moderni monitila joustaa tarpeiden mukaan

Työkulttuuri ja johtaminen ovat suuressa murroksessa. Ammattitaitoisesti toteutettu modernin toimitilan käyttöönotto on innostava ja koko yrityskulttuuria positiivisesti muokkaava muutosprosessi.

P

eabin Business Garden -konseptissa liikkeelle lähdetään syventymällä asiakasyrityksen liiketoimintaan ja räätälöimällä tilaratkaisu sen pohjalta.

”Yritys lähtee kanssamme laajamittaiseen muutosprosessiin, johon panostaminen maksaa varmasti itsensä takaisin. Tulevat tilojen käyttäjät ovat itse parhaita asiantuntijoita siinä, mitä tiloilta vaaditaan. Kun heidän tietonsa yhdistyy meidän asiantuntemukseemme, saamme aikaan tehokkaita ja työhyvinvointia lisääviä tilaratkaisuja”, sanoo Peabin liiketoimintajohtaja Peter Lindeberg.

Joustavat ja tilatehokkaat toimitilat mahdollistavat lisäarvoa luovan vuorovaikuttamisen.

”Moderni työ ei ole paikkaan sidottu, jolloin itse tilan merkitys vähenee. Digitalisaatiosta huolimatta ihmisten tarve kohdata toisiaan ei kuitenkaan katoa mihinkään. Konseptimme rakentuu sille tulevaisuuden näkymälle, että toimitilojen tehtävä on olla vuorovaikuttamisen ja verkostoitumisen paikkoja.”

KOKONAISVALTAINEN MUUTOS – EI PELKKÄ MUUTTO

Peabin aamiaisseminaarissa käsiteltiin myönteistä muutosta ja monitilojen mahdollisuuksia. Aamiaisseminaarit ovat yksi liikkeelle lähdetään syventymällä konkreettinen esimerkki Peabin toimitilakonseptin tarjoamasta lisäarvosta kohteen ja alueen toimijoille. Tilaisuudessa puhuneen tietokirjailija ja muutosvalmentaja Maaretta Tukiaisen näkemykset saavat Peter Lindebergiltä tukea.

”Työhyvinvointi heijastuu kaikkeen yrityksen toimintaan. Tukiainen toi esiin sen, että tutkimukset osoittavat tuottavuuden lisääntyvän, kun vuorovaikutus lisääntyy. Tämä istuu hyvin myös meidän ajatteluumme. ”

Modernissa monitilassa hyvinvointi ja tilatehokkuus kulkevat käsi kädessä. Tämän voi helposti todeta tutustumalla tiloihin paikan päällä.

”Peabin Business Gardenin tilatehokkuus on jopa 10m2 henkilöä kohden, kun se perinteisissä toimistoissa on yli 20m2. Tilatehokkuudella saavutetaan kustannustehokkuutta vanhoihin tiloihin verrattuna. Tämä kun yhdistetään parempaan viihtyvyyteen ja tuottavuuteen, on hyöty moninkertainen. ”

Yritys rakentaa toimitiloillaan voimakkaasti myös omaa brändiään.

”Parhaimmista osaajista käydään kovaa kilpailua. Toimitilojen viihtyisyys ja tarjolla olevat palvelut ovat yksi keskeinen kilpailutekijä, joihin työpaikkaa valitseva kiinnittää huomiota”, Lindeberg toteaa.

ONNISTU OSALLISTAMALLA

Aamiaistilaisuuden vilkas keskustelu kertoo siitä, että monitilatoimistoon siirtyminen vaatii huolellista suunnittelua ja henkilöstön osallistamista.

Tukiaisen mukaan yrityksen johdon on viestittävä selkeästi, mitkä ovat muutoksen tavoitteet. Työntekijöiden taas on saatava vaikuttaa siihen, miten päämäärään päästään. Tämän jälkeen apuna voidaan hyödyntää taitavaa fasilitointia ja tehokkaita, osallistavia työpajoja muutoksen läpiviemiseksi.

”Yrityksen liiketoiminta ei häiriinny, kun muutos suunnitellaan huolellisesti. Me autamme kaikessa ja tarjoamme asiantuntijapalvelut, jotka auttavat koko prosessin läpiviemisessä”, sanoo Lindeberg.

Lindeberg rohkaisee yrityksiä pitämään muutosprosessin käynnissä myös itse muuton jälkeen.

”Monitilaan siirryttäessä tarvitaan usein tilojen käyttöä ja kokeilua, jolloin esille nousevat vielä hiottavat yksityiskohdat. Valmista ei tarvitse tulla kerralla, vaan elävä ja joustava konseptimme mahdollistaa muutokset myös jälkikäteen.”

www.peab.fi

Mainos